Tóth Judit tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.11.22)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1997)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
85
93
Egyszerzős monográfia
4
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
4
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
6
6
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
6
6
Tudományos művek fordítása
0
1
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
1
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
19
20
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
18
19
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
20
20
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
18
18
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
26
32
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
26
32
Egyéb tudományos
10
10
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
10
10
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
1
1
Tudományos közlemények összesen
85
93
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1997)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
3
3
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
7
7
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
1
Összesen
10
11
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1997)
Összesen
Folyóiratban
19
19
Idegen nyelvű
4
4
Magyar nyelvű
15
15
Könyvben
7
7
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
6
6
Könyvrészletben, tanulmányban
3
3
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
3
3
Disszertációban
1
1
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
1
1
Egyéb típusú idézők
17
17
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
16
16
Minden típusú idéző összegezve
48
48
Idegen nyelvű összegezve
6
6
Magyar nyelvű összegezve
42
42
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. nov. 22. 0:30