Rákos Mónika szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2023.09.21)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2013)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2013)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
62
70
ebből első vagy utolsó szerző
34
447
41
500
magyar nyelvű cikk
37
106
42
146
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
23
71
28
111
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
13
13
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
12
120
15
140
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
5
398
8
418
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
3
13
6
33
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Szakkönyv
3
9
3
9
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
3
9
3
9
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
1
---
1
---
magyar nyelvű
1
---
1
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
3
11
3
11
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
2
7
2
7
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
1
4
1
4
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
4
---
4
---
egy szerzős
1
---
1
---
több szerzős
3
---
3
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
4
---
4
---
egy szerzős
4
---
4
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
1
---
2
---
magyar nyelvű
1
---
1
---
idegen nyelvű
0
---
1
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
78
87
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2013)
Összesen
Független hivatkozások száma
magyar nyelvű
107
143
idegen nyelvű
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
Hirsch-index1
---
14
Ismeretterjesztő közlemények száma
10
11
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
10
11
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2013)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2023. szept. 21. 11:18