MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kásler Miklós adatai (11.26.2021)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
277
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
103
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
170
291
401
II. Könyvek
19
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
0
0
magyar nyelvű
---
4
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
9
10
magyar nyelvű
---
31
1
2
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
3
3
magyar nyelvű
---
2
0
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
338
---
Absztrakt3
170
---
8
9
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
55
---
3
4
Összes tudományos közlemény
563
---
Hirsch index5
26
---
---
---
Oktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
20
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
7
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
78
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
4
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
82
88
Összes közlemény és összes idézőik
675
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 26. 13:21