Takács István tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.05.21)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
153
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
74
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
1
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
41
26
33
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
0
1
összefoglaló közlemény
---
31
133
160
rövid közlemény
---
5
21
24
II. Könyv
4
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
1
III. Könyvrészlet
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
5
5
magyar nyelvű
---
22
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
10
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
1
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
11
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
185
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
196
---
V. További tudományos művek
59
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
57
10
13
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
2
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
10
---
14
20
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
22
---
---
---
g index 6
44
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
25
237
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
35
109
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2000) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
133
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
77
991
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
561
26,46%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
128
Jelentés, guideline
16
25
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
11
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. máj. 21. 21:54