MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Schirm Anita adatai (2022.08.13)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
21
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
1
2
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
19
64
97
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
2
2
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
8
16
magyar nyelvű
---
33
156
217
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
3
magyar nyelvű
---
29
65
137
Közlemények összesen (I.-IV.)
91
---
297
474
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
7
---
81
100
Összes tudományos közlemény
99
---
378
574
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
23
---
---
---
Folyóiratcikk
23
11
12
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
51
51
Összes közlemény és összes idézőik
124
---
440
637
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 13. 17:41