MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Zakar Péter adatai (2024.02.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
62
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
56
211
211
II. Könyvek
17
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
46
46
magyar nyelvű
---
8
156
156
b) Könyv, szerkesztőként2
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
85
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
11
11
magyar nyelvű
---
80
167
167
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
12
12
Közlemények összesen (I.-IV.)
167
---
604
604
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
27
---
19
19
Összes tudományos közlemény
194
---
623
623
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
34
---
---
---
Folyóiratcikk
31
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
3
2
2
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
13
13
Idézők szerkesztett művekre
---
---
7
7
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
19
19
Összes közlemény és összes idézőik
232
---
667
667
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. febr. 29. 7:18