Turmezeiné Horváth Judit tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.11.28)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
12
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
2
13
14
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
0
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
10
0
0
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
0
0
0
rövid közlemény
---
0
0
0
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
0
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
0
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
12
13
14
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
12
---
13
14
V. További tudományos művek
14
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
14
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
13
14
Hirsch index 6
2
---
---
---
g index 6
2
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
3
6
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
2
0
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2017) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
0
0
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
2
14
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
8
57,14%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
13
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. nov. 28. 19:41