Jaskóné Gácsi Mária tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.12.02)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2013)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
25
36
Egyszerzős monográfia
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
2
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
15
20
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
12
17
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
7
11
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
7
11
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Egyéb tudományos
1
3
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
1
3
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
25
36
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2013)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
0
0
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
1
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
0
1
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2013)
Összesen
Folyóiratban
9
10
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
9
9
Könyvben
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Könyvrészletben, tanulmányban
3
3
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
3
3
Disszertációban
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Egyéb típusú idézők
1
1
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
1
1
Minden típusú idéző összegezve
13
14
Idegen nyelvű összegezve
0
1
Magyar nyelvű összegezve
13
13
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. dec. 2. 4:05