MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Jaskóné Gácsi Mária adatai (2024.05.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
24
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
4
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
14
7
11
II. Könyvek
5
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
9
2
2
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
6
0
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
45
---
9
16
Absztrakt3
15
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
26
---
20
20
Összes tudományos közlemény
86
---
30
37
Hirsch index5
3
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
6
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
3
3
Összes közlemény és összes idézőik
92
---
34
41
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. máj. 20. 23:37