MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Horeczki Réka adatai (2024.02.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
35
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
10
12
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
9
9
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
25
32
44
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
17
18
magyar nyelvű
---
10
19
20
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
16
8
9
Közlemények összesen (I.-IV.)
79
---
99
116
Absztrakt3
29
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
4
4
Összes tudományos közlemény
124
---
103
120
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
9
---
---
---
Folyóiratcikk
5
3
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
2
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
9
9
Összes közlemény és összes idézőik
134
---
117
135
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. febr. 27. 14:05