MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pelle Anita adatai (2021.09.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
24
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
88
101
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
1
6
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
9
13
15
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
2
5
magyar nyelvű
---
1
1
1
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
14
15
magyar nyelvű
---
10
7
10
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
7
12
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
67
---
133
165
Absztrakt3
9
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
19
---
8
8
Összes tudományos közlemény
95
---
141
173
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
1
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
16
1
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
22
28
Összes közlemény és összes idézőik
119
---
165
206
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 15. 9:35