Hajdú Mária tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2021.11.28)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (nincs adat)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
n.a.
65
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
n.a.
8
Ebből levelező szerzőként
n.a.
0
Ebből egy szerzős közlemény
n.a.
0
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
n.a.
36
Ebből levelező szerzőként
n.a.
0
Ebből egy szerzős közlemény
n.a.
19
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
n.a.
0
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
n.a.
3
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
n.a.
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
n.a.
8
1.7 Összefoglaló művek
n.a.
10
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
n.a.
0
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
n.a.
2
önálló könyv
n.a.
0
könyvfejezet
n.a.
1
szerkesztett könyv
n.a.
3
felsőoktatási tankönyv
n.a.
4
felsőoktatási tankönyvfejezet
n.a.
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
169
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat utáni (nincs adat) közlemények száma
n.a.
n.a.
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
45
70,31%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
150
---
Hirsch-index3
6
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2021. nov. 28. 23:58