Hosszúfalusi Nóra tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.04.15)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
81
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
25
658
767
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
4
1
1
szakcikk, magyar nyelvű
---
39
29
34
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
11
13
összefoglaló közlemény
---
9
17
20
rövid közlemény
---
3
86
87
II. Könyv
1
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
4
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
8
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
0
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
8
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
87
802
922
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
95
---
802
922
V. További tudományos művek
7
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
5
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
2
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
2
---
2
3
Összes hivatkozás 1
---
---
804
925
Hirsch index 6
16
---
---
---
g index 6
30
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
19
190
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
19
22
A tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1996) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
70
843
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
26
181
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
140
15,14%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
31
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
6
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. ápr. 15. 14:55