MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Hosszúfalusi Nóra adatai (2024.04.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
81
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
34
780
894
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
3
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
42
51
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
4
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
87
---
825
948
Absztrakt3
56
---
2
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
7
---
1
1
Összes tudományos közlemény
150
---
828
952
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
8
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
6
---
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
4
4
Összes közlemény és összes idézőik
171
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 15. 15:16