Kovács József tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2023.02.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
85
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
58
798
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
12
51
67
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
19
24
36
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
3
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
0
0
 
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
1
0
8
Felsőoktatási tankönyv
---
2
3
3
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
0
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
0
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III. Könyvfejezet, szaktanulmány
7
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
3
33
52
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
3
3
4
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
1
1
1
IV. Konferenciaközlemény3
30
---
23
38
idegen nyelven
---
12
2
5
magyar nyelven
---
18
21
33
V. Térképek4
0
---
0
0
Tudományos közlemények összesen (I-V.)
125
---
936
VI. Egyéb tudományos
98
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
98
1
4
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
1
0
0
Idézettség száma1
---
---
937
Hirsch-index1
20
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
31
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
64
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2007) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
58
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2007) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
954
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2023. febr. 1. 5:56