Fazakas Gergely Tamás tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.11.30)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2009)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
47
75
Egyszerzős monográfia
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
9
13
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
9
12
Tudományos művek fordítása
0
1
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
1
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
8
18
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
6
16
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
26
37
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
24
34
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
2
3
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
3
Egyéb tudományos
0
1
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
0
1
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
47
75
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2009)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
5
7
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
2
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
5
9
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2009)
Összesen
Folyóiratban
63
127
Idegen nyelvű
6
18
Magyar nyelvű
57
109
Könyvben
19
49
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
19
49
Könyvrészletben, tanulmányban
31
94
Idegen nyelvű
4
9
Magyar nyelvű
27
85
Disszertációban
12
22
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
12
22
Egyéb típusú idézők
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Minden típusú idéző összegezve
125
292
Idegen nyelvű összegezve
10
27
Magyar nyelvű összegezve
115
265
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. nov. 30. 13:38