MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Horváth Attila adatai (2021.09.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
47
---
30
38
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
0
0
0
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
35
27
33
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
12
3
5
II. Könyvek
24
---
63
70
a) Könyv
19
---
63
70
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
4
---
43
49
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
43
49
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
4
---
16
17
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
16
17
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
11
---
4
4
idegen nyelvű
---
4
4
4
magyar nyelvű
---
7
0
0
b) Szerkesztett könyv
5
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
magyar nyelvű
---
5
---
III. Könyvrészlet
56
---
37
48
idegen nyelvű
---
10
1
1
magyar nyelvű
---
46
36
47
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
2
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
129
---
130
156
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
29
29
További tudományos művek4
73
---
27
28
Felsőoktatási művek
10
---
28
30
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
23
25
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
8
5
5
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
1
---
10
10
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
4
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
2
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2021. szept. 24. 15:09