MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bollók Ádám adatai (2022.01.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
25
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
14
14
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
55
63
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
13
87
87
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
2
63
64
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
22
182
193
magyar nyelvű
---
17
46
47
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
6
6
Közlemények összesen (I.-IV.)
72
---
453
474
Absztrakt3
3
---
7
7
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
12
12
Összes tudományos közlemény
91
---
472
493
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
5
---
---
---
Folyóiratcikk
5
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
44
44
Összes közlemény és összes idézőik
98
---
519
540
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 24. 20:06