MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kovács Éva Judit adatai (2023.09.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
91
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
20
84
87
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
7
8
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
55
59
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
58
127
131
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
17
17
magyar nyelvű
---
3
160
173
b) Könyv, szerkesztőként2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
103
---
---
---
idegen nyelvű
---
53
97
105
magyar nyelvű
---
50
134
139
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
0
0
magyar nyelvű
---
7
18
18
Közlemények összesen (I.-IV.)
223
---
699
737
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
3
0
0
További tudományos művek4
59
---
57
61
Összes tudományos közlemény
285
---
756
798
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
23
23
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
2
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
4
0
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
16
---
11
11
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
233
233
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
82
84
Összes közlemény és összes idézőik
312
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 22. 9:40