Juhász Gabriella tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.12.04)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
115
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
86
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
2
3
8
szakcikk, magyar nyelvű
---
6
8
18
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
148
175
összefoglaló közlemény
---
20
262
322
rövid közlemény
---
0
0
0
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
2
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
2
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
2
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
117
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
119
---
V. További tudományos művek
78
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
75
7
10
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
3
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
6
---
2
9
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
33
---
---
---
g index 6
56
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
17
934
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
32
369
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2004) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
107
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
91
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
220
6,58%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
279
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
32
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. dec. 4. 8:38