MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Reisinger Adrienn adatai (2021.11.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
30
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
21
23
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
16
25
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
21
155
173
II. Könyvek
10
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
13
14
magyar nyelvű
---
2
17
28
b) Könyv, szerkesztőként 2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
2
3
magyar nyelvű
---
25
66
87
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
12
22
magyar nyelvű
---
16
21
30
Közlemények összesen (I.-IV.)
98
---
323
405
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
20
---
30
52
Összes tudományos közlemény
121
---
353
457
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
5
6
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
1
---
1
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
43
48
Összes közlemény és összes idézőik
127
---
402
515
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 28. 10:26