MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Gálosi-Kovács Bernadett adatai (2021.11.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
20
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
5
8
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
4
5
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
15
16
18
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
3
3
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
6
6
magyar nyelvű
---
17
28
28
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
5
magyar nyelvű
---
13
11
11
Közlemények összesen (I.-IV.)
73
---
74
84
Absztrakt3
1
---
3
4
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
4
---
5
5
Összes tudományos közlemény
78
---
82
93
Hirsch index5
5
---
---
---
Oktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
3
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
6
6
Összes közlemény és összes idézőik
85
---
91
102
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 29. 23:36