Várallyai László szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2021.10.16)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2006)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2006)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
46
90
59
140
ebből első vagy utolsó szerző
32
50
41
76
magyar nyelvű cikk
6
1
14
9
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
2
1
5
2
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
0
0
4
41
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
40
89
41
90
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
3
2
3
2
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
19
8
22
11
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Szakkönyv
1
0
1
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
2
---
2
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
2
---
2
---
Könyvfejezet
5
1
5
1
magyar nyelvű, egy szerzős
2
0
2
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
2
1
2
1
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
2
---
4
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
2
---
4
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
0
---
1
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
1
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
50
---
77
---
magyar nyelvű
17
---
29
---
idegen nyelvű
33
---
48
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
106
91
149
141
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2006)
Összesen
Független hivatkozások száma
89
125
magyar nyelvű
19
27
idegen nyelvű
70
98
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
18
40
Hirsch-index1
---
6
Ismeretterjesztő közlemények száma
0
0
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
0
0
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2006)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2021. okt. 16. 3:41