MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Chronowski Nóra adatai (2023.01.25)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
104
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
102
110
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
47
52
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
84
702
739
II. Könyvek
21
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
3
5
magyar nyelvű
---
7
122
126
b) Könyv, szerkesztőként2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
91
---
---
---
idegen nyelvű
---
33
74
84
magyar nyelvű
---
58
227
234
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
5
5
magyar nyelvű
---
2
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
221
---
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
37
---
32
33
Összes tudományos közlemény
258
---
Hirsch index5
20
---
---
---
Oktatási művek
28
---
---
---
Felsőoktatási művek
23
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
122
122
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
20
18
23
Oktatási anyag
5
---
3
5
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
3
1
1
Könyvek
---
2
3
3
További ismeretterjesztő művek
---
3
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
1
1
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
4
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
90
91
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
171
173
Összes közlemény és összes idézőik
309
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. jan. 25. 17:10