MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szakály Péter adatai (2020.01.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Teljes tudományos közlemények2
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
38
---
---
---
nemzetközi szakfolyóiratban
---
23
236
445
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
25
30
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
13
5
8
II. Könyvek
0
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
3---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
38
---
266
483
További tudományos művek4
---
34
0
0
Idézetek száma5
---
---
277
499
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
Felsőoktatási tankönyv
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
További oktatási művek
7
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
További ismeretterjesztő művek
0
---
0
0
Közérdekű és nem besorolt művek
0
---
0
0
Absztrakt
48
---
11
16
Egyéb szerzőség
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
24
26
Összes közlemény és összes idézőik
127
---
301
525
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban:
- Folyóiratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé
- Könyv: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, atlasz
- Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, térkép, műhelytanulmány része
- Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal terjedelemben
- Oltalmi formák: szabadalmak, mintaoltalmak (részletek)
3Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
4Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, amely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva (részletek)
A sor értéke a "Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)", a "További tudományos művek" és az "Absztrakt" sorok idézettség értékeit összegzi.
2020. jan. 28. 21:32