MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Vértesy László adatai (2023.09.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
43
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
12
12
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
22
22
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
28
44
44
II. Könyvek
40
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
38
59
59
b) Könyv, szerkesztőként2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
49
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
0
0
magyar nyelvű
---
43
48
48
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
13
13
magyar nyelvű
---
7
8
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
147
---
206
206
Absztrakt3
2
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
12
---
13
13
Összes tudományos közlemény
161
---
219
219
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
32
---
---
---
Felsőoktatási művek
22
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
4
1
1
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
8
8
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
11
39
41
Oktatási anyag
10
---
11
11
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
2
2
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
3
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
31
31
Összes közlemény és összes idézőik
195
---
314
316
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 22. 23:32