Lengyelné Molnár Tünde tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.10.18)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2008)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
68
78
Egyszerzős monográfia
4
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
4
Két- vagy többszerzős monográfia
9
9
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
7
7
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
4
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
4
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
16
19
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
12
15
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
30
34
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
25
29
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
2
Egyéb tudományos
2
5
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
2
5
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
2
3
Tudományos közlemények összesen
68
78
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2008)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
0
0
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
1
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
11
12
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
11
13
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2008)
Összesen
Folyóiratban
46
53
Idegen nyelvű
9
9
Magyar nyelvű
37
44
Könyvben
11
16
Idegen nyelvű
2
2
Magyar nyelvű
9
14
Könyvrészletben, tanulmányban
46
49
Idegen nyelvű
7
7
Magyar nyelvű
39
42
Disszertációban
10
12
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
10
12
Egyéb típusú idézők
2
11
Idegen nyelvű
0
2
Magyar nyelvű
2
9
Minden típusú idéző összegezve
115
147
Idegen nyelvű összegezve
18
21
Magyar nyelvű összegezve
97
126
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. okt. 18. 3:24