MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Lengyelné Molnár Tünde adatai (2021.10.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
23
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
0
1
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
16
32
46
II. Könyvek
21
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
11
9
13
b) Könyv, szerkesztőként 2
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
22
46
49
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
11
14
magyar nyelvű
---
11
0
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
83
---
99
125
Absztrakt3
10
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
1
2
Összes tudományos közlemény
117
---
101
128
Hirsch index5
7
---
---
---
Oktatási művek
15
---
---
---
Felsőoktatási művek
12
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
12
25
33
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
10
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
3
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
23
24
Összes közlemény és összes idézőik
143
---
151
188
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 21. 13:35