MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Forman Balázs György adatai (2023.05.31)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
18
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
17
17
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
7
82
83
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
13
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
5
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
45
---
99
100
Absztrakt3
17
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
79
---
0
0
Összes tudományos közlemény
141
---
99
100
Hirsch index5
4
---
---
---
Oktatási művek
12
---
---
---
Felsőoktatási művek
12
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
31
37
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
11
3
3
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
156
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
12
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
91
92
Összes közlemény és összes idézőik
329
---
224
232
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. máj. 31. 21:09