MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Boncz Imre adatai (2022.07.03)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
261
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
67
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
6
8
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
191
411
704
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
2
3
magyar nyelvű
---
11
1
3
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
0
0
magyar nyelvű
---
12
2
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
294
---
Absztrakt3
967
---
140
249
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
117
---
171
240
Összes tudományos közlemény
---
Hirsch index5
27
---
---
---
Oktatási művek
37
---
---
---
Felsőoktatási művek
34
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
2
2
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
6
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
19
3
4
Oktatási anyag
3
---
0
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
29
35
Idézők szerkesztett művekre
---
---
12
13
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
71
91
Összes közlemény és összes idézőik
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 3. 0:46