MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Fenyves Veronika adatai (2022.01.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
138
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
53
365
385
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
4
8
8
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
45
48
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
70
366
405
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
0
0
magyar nyelvű
---
8
5
11
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
0
0
magyar nyelvű
---
6
11
12
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
29
16
19
magyar nyelvű
---
9
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
202
---
819
891
Absztrakt3
14
---
14
16
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
8
---
12
15
Összes tudományos közlemény
224
---
845
922
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
8
11
12
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
10
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
5
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
44
46
Összes közlemény és összes idézőik
248
---
901
981
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 27. 4:43