Palkó Márta tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2021.04.11)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
23
34
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
20
28
Ebből levelező szerzőként
2
2
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
0
1
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
2
3
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
1
1
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
0
0
1.7 Összefoglaló művek
0
1
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
0
1
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
0
0
önálló könyv
0
0
könyvfejezet
0
0
szerkesztett könyv
0
0
felsőoktatási tankönyv
0
0
felsőoktatási tankönyvfejezet
0
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
164
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
1
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (2005) közlemények száma
23
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
1
2,94%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
81
---
Hirsch-index3
10
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2021. ápr. 11. 6:00