MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Virág Tünde adatai (2023.05.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
35
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
18
19
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
25
25
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
27
255
261
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
103
103
b) Könyv, szerkesztőként2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
27
27
magyar nyelvű
---
30
88
90
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
86
---
516
525
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
18
---
37
43
Összes tudományos közlemény
107
---
553
568
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
10
10
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
21
21
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
16
18
Összes közlemény és összes idézőik
112
---
603
620
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. máj. 29. 0:54