MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Gyenizse Péter adatai (2023.11.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
66
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
26
93
153
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
42
46
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
33
112
180
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
5
44
53
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
48
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
15
23
magyar nyelvű
---
36
41
47
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
61
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
13
28
magyar nyelvű
---
52
58
77
Közlemények összesen (I.-IV.)
181
---
418
607
Absztrakt3
23
---
10
12
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
107
---
24
26
Összes tudományos közlemény
311
---
452
645
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
22
24
Oktatási anyag
4
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
42
---
---
---
Folyóiratcikk
36
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
6
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
84
88
Összes közlemény és összes idézőik
366
---
560
759
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. nov. 27. 23:44