Pál Viktor tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2022.06.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
35
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
6
54
56
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
7
55
57
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
22
78
82
II.Könyvek
6
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
1
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
0
0
0
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv
---
1
12
15
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
5
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
5
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III.Könyvfejezet, szaktanulmány
53
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
10
6
6
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
39
58
62
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
4
15
15
IV. Konferenciaközlemény3
35
---
---
---
idegen nyelven
---
7
1
1
magyar nyelven
---
28
52
54
V. Térképek4
0
---
0
0
Tudományos közlemények összesen(I-IV.)
129
---
331
348
VI. Egyéb tudományos
45
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
45
6
7
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Idézettség száma1
---
---
337
355
Hirsch-index1
9
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
58
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
11
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2006) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
9
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
71
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2006) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
59
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2022. jún. 30. 15:47