MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kereszturi Ákos adatai (2021.06.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
93
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
62
485
622
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
16
16
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
26
19
19
II. Könyvek
12
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
2
2
magyar nyelvű
---
7
14
14
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
24
20
24
magyar nyelvű
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
91
---
---
---
idegen nyelvű
---
90
72
74
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
220
---
628
771
Absztrakt3
110
---
30
35
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
15
---
5
6
Összes tudományos közlemény
345
---
663
812
Hirsch index5
14
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
24
---
---
---
Folyóiratcikk
18
9
9
Könyvek
---
1
4
4
További ismeretterjesztő művek
---
5
4
4
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
21
23
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
29
30
Összes közlemény és összes idézőik
370
---
730
882
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. jún. 23. 14:04