MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Jakab András adatai (2021.04.10)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
86
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
42
130
151
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
148
182
II. Könyvek
27
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
4
206
223
b) Könyv, szerkesztőként 2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
15
---
---
III. Könyvrészlet
67
---
---
---
idegen nyelvű
---
25
33
38
magyar nyelvű
---
42
151
165
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
5
8
magyar nyelvű
---
2
5
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
185
---
678
775
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
47
---
87
109
Összes tudományos közlemény
232
---
765
884
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
117
123
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
16
16
Összes közlemény és összes idézőik
236
---
899
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 10. 13:46