MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Jakab András adatai (2022.07.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
94
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
49
130
151
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
154
188
II. Könyvek
27
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
5
209
224
b) Könyv, szerkesztőként 2
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
14
---
---
III. Könyvrészlet
74
---
---
---
idegen nyelvű
---
27
39
44
magyar nyelvű
---
47
197
213
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
5
8
magyar nyelvű
---
2
5
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
200
---
739
836
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
49
---
87
109
Összes tudományos közlemény
249
---
826
945
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
4
4
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
125
131
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
19
20
Összes közlemény és összes idézőik
256
---
974
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 1. 0:41