Nemes Attila tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2022.11.26)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
294
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
161
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
5
6
7
szakcikk, magyar nyelvű
---
35
19
59
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
2
7
12
összefoglaló közlemény
---
31
319
499
rövid közlemény
---
60
233
370
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
3
4
magyar nyelvű
---
0
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
3
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
4
---
2
7
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
3
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
301
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
304
---
V. További tudományos művek
59
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
12
1
1
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
47
33
89
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
8
---
3
12
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
32
---
---
---
g index 6
47
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
170
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
53
332
A tudományos fokozat (PhD, második) elnyerése utáni (2007) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
230
Az utolsó 10 év (2012 - 2022) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
163
843
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
114
3,12%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
88
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
2
9
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2022. nov. 26. 16:21