MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Köpeczi-Bócz Tamás adatai (2022.01.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
25
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
4
4
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
23
7
7
II. Könyvek
45
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
36
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
18
18
magyar nyelvű
---
26
36
36
b) Könyv, szerkesztőként 2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
5
5
magyar nyelvű
---
8
9
9
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
1
1
magyar nyelvű
---
20
6
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
108
---
86
87
Absztrakt3
19
---
2
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
39
---
16
18
Összes tudományos közlemény
166
---
104
107
Hirsch index5
5
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
4
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
41
41
Összes közlemény és összes idézőik
174
---
147
150
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 27. 4:32