MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
K. Nagy Emese adatai (2023.11.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
28
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
2
2
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
24
44
54
II. Könyvek
22
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
10
135
190
b) Könyv, szerkesztőként2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
11
---
---
III. Könyvrészlet
56
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
2
magyar nyelvű
---
51
147
177
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
1
1
magyar nyelvű
---
24
4
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
134
---
335
432
Absztrakt3
30
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
78
---
26
38
Összes tudományos közlemény
242
---
361
470
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
2
6
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
3
5
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
4
28
33
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
51
60
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
113
114
Összes közlemény és összes idézőik
253
---
558
688
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. nov. 28. 18:46