MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szabó Péter Gábor adatai (2023.09.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
20
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
25
25
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
3
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
9
14
14
II. Könyvek
9
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
140
140
magyar nyelvű
---
4
9
9
b) Könyv, szerkesztőként2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
59
59
magyar nyelvű
---
5
6
6
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
32
---
---
---
idegen nyelvű
---
16
56
56
magyar nyelvű
---
16
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
73
---
313
313
Absztrakt3
10
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
35
---
12
12
Összes tudományos közlemény
118
---
325
325
Hirsch index5
8
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
46
---
---
---
Folyóiratcikk
36
12
12
Könyvek
---
2
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
7
---
0
0
További közlemények7
4
0
0
Egyéb szerzőség8
7
---
5
5
Idézők szerkesztett művekre
---
---
41
41
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
95
98
Összes közlemény és összes idézőik
182
---
478
481
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 21. 16:59