Nagy István szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2022.01.25)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2000)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2000)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
127
132
ebből első vagy utolsó szerző
67
451
72
479
magyar nyelvű cikk
27
34
30
39
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
25
32
28
37
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
57
902
58
925
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
43
195
44
195
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
30
50
30
50
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
20
34
20
34
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
14
---
14
---
magyar nyelvű
2
---
2
---
idegen nyelvű
12
---
12
---
Szakkönyv
0
0
0
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
4
1
5
3
magyar nyelvű, egy szerzős
1
0
1
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
2
1
3
3
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
1
---
2
---
egy szerzős
1
---
2
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
1
---
1
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
1
---
1
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
162
---
163
---
magyar nyelvű
91
---
92
---
idegen nyelvű
71
---
71
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
309
317
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2000)
Összesen
Független hivatkozások száma
666
694
magyar nyelvű
39
45
idegen nyelvű
627
649
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
395
411
Hirsch-index1
---
21
Ismeretterjesztő közlemények száma
9
9
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
9
9
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2000)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2022. jan. 25. 20:41