MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Csiszár Ágnes adatai (2022.06.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
39
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
68
92
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
8
11
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
27
109
131
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
32
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
55
82
magyar nyelvű
---
22
63
97
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
16
16
magyar nyelvű
---
5
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
90
---
319
429
Absztrakt3
21
---
8
8
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
77
---
16
21
Összes tudományos közlemény
188
---
343
458
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
7
---
---
---
Folyóiratcikk
1
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
6
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
31
33
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
67
76
Összes közlemény és összes idézőik
196
---
442
568
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 22. 17:27