MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Drótos György adatai (2021.12.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
14
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
3
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
11
18
19
II. Könyvek
25
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
23
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
0
0
magyar nyelvű
---
18
111
128
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
12
3
3
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
91
---
---
---
idegen nyelvű
---
20
0
0
magyar nyelvű
---
71
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
143
---
136
154
Absztrakt3
5
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
73
---
4
4
Összes tudományos közlemény
221
---
140
158
Hirsch index5
7
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
7
7
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
4
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
5
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
16
---
0
12
További közlemények7
17
0
0
Egyéb szerzőség8
3
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
147
150
Összes közlemény és összes idézőik
273
---
296
329
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. dec. 2. 3:47