MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nemeskéri Zsolt adatai (2023.09.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
60
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
65
77
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
24
33
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
70
88
II. Könyvek
29
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
11
48
56
b) Könyv, szerkesztőként2
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
68
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
31
38
magyar nyelvű
---
47
54
75
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
45
---
---
---
idegen nyelvű
---
33
27
39
magyar nyelvű
---
12
4
4
Közlemények összesen (I.-IV.)
202
---
323
410
Absztrakt3
47
---
13
15
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
82
---
18
28
Összes tudományos közlemény
331
---
354
453
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
1
---
7
8
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
14
---
---
---
Folyóiratcikk
2
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
12
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
27
40
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
80
91
Összes közlemény és összes idézőik
358
---
468
592
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 27. 17:18