Bódi Katalin tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.11.30)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
80
89
Egyszerzős monográfia
3
3
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
2
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
16
19
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
15
18
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
17
19
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
3
3
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
13
15
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
24
27
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
23
26
Egyéb tudományos
17
18
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
17
18
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
80
89
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
2
2
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
1
1
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
3
3
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Folyóiratban
47
52
Idegen nyelvű
2
2
Magyar nyelvű
45
50
Könyvben
8
14
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
7
13
Könyvrészletben, tanulmányban
12
12
Idegen nyelvű
3
3
Magyar nyelvű
9
9
Disszertációban
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Egyéb típusú idézők
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Minden típusú idéző összegezve
67
78
Idegen nyelvű összegezve
6
6
Magyar nyelvű összegezve
61
72
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. nov. 30. 14:06