Csillag Gábor tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2021.06.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
60
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
33
638
894
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
11
34
58
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
16
51
81
II.Könyvek
8
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
8
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
3
72
86
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
5
18
18
Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
0
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
0
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III.Könyvfejezet, szaktanulmány
41
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
12
7
11
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
28
4
6
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
1
1
1
IV. Konferenciaközlemény3
29
---
---
---
idegen nyelven
---
17
28
69
magyar nyelven
---
12
6
9
V. Térképek4
21
---
29
33
Tudományos közlemények összesen(I-IV.)
159
---
888
VI. Egyéb tudományos
128
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
127
15
20
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
1
1
1
Idézettség száma1
---
---
904
Hirsch-index1
17
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
46
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
38
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2004) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
35
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
915
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2004) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
802
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2021. jún. 23. 4:23