MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Csillag Gábor adatai (2021.06.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
61
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
33
638
894
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
34
58
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
51
81
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
100
118
magyar nyelvű
---
5
18
18
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
40
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
7
11
magyar nyelvű
---
28
4
6
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
28
69
magyar nyelvű
---
12
6
9
Közlemények összesen (I.-IV.)
143
---
886
Absztrakt3
115
---
22
46
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
69
---
20
32
Összes tudományos közlemény
327
---
928
Hirsch index5
17
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
3
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
3
2
2
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
4
---
1
1
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
20
23
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
64
76
Összes közlemény és összes idézőik
338
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. jún. 23. 4:43