Lakatos Péter tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.08.06)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
277
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
124
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
8
22
24
szakcikk, magyar nyelvű
---
90
53
68
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
3
összefoglaló közlemény
---
32
195
203
rövid közlemény
---
20
120
130
II. Könyv
8
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
1
III. Könyvrészlet
70
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
0
0
magyar nyelvű
---
31
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
30
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
5
---
68
69
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
31
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
329
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
360
---
V. További tudományos művek
81
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
70
9
12
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
11
4
4
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
14
---
16
22
Összes hivatkozás 1
---
---
Hirsch index 6
40
---
---
---
g index 6
86
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
52
469
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
103
A tudományos fokozat (Kandidátus) elnyerése utáni (1994) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
239
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
95
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
27,41%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
231
Jelentés, guideline
42
22
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
4
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. aug. 6. 5:01