Bitó Tamás tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.12.04)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
24
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
11
114
148
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
0
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
11
0
1
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
3
3
összefoglaló közlemény
---
0
0
0
rövid közlemény
---
1
0
0
II. Könyv
9
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
3
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
6
---
2
2
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
3
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
40
119
154
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
43
---
119
154
V. További tudományos művek
15
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
15
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
119
154
Hirsch index 6
9
---
---
---
g index 6
14
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
9
43
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
1
0
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2005) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
15
108
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
14
106
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
23
14,94%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
123
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
1
41
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. dec. 4. 15:56